Program for Versus 2020

(Programpostene publiseres fortløpende uke 49. Tid og sted samt billettpakker legges ut ganske snart.)

Å manøvrere i kjærligheten. En samtale med forfatterne Odd Klippenvåg og Åsmund H. Eikenes om blant annet kjærlighet, voksenliv og mannlighet. Les mer.

Skumle, skarpe damer. Forfatter Rune Christiansen om mellomkrigstidens kvinnelige kriminalforfattere Les mer.

Med et skeivt blikk på Susan Sontag. Kaja Schjerven Mollerin i samtale. Les mer.

Fra antikken til The L Word. Tone Hødnebø om Anne Carsons diktning. Les mer.

Å gjøre litteraturen til sin egen. Kristin Fridtun og Erik Eikehaug i samtale. Les mer.