Å gjøre litteraturen til sin egen

Ikke til forkleinelse for noen forfattere, altså, men noen ganger har man lyst til å være med dikte litt, der man sitter og leser. For kunne virkelig ikke disse to ha fått hverandre? Måtte boka ende slik den gjør? Og hva om….?

Det er da fan fiction oppstår, tekster som forteller videre om allerede kjente rollefigurer og historier, det være seg fra litteratur, tv eller film.

Kristin Fridtun er i dag en etablert sakprosaforfatter med stor kunnskap om og kjærlighet til språk. Men som tenåring lette hun etter historier hun kunne gjenkjenne seg selv i, og når hun ikke fant dem, diktet hun likeså godt videre på det som fantes. «Å dikta det skeive inn i det streite var for meg ei naudløysing», skrev hun i tidsskriftet Vinduet 2/2019. Her løfter hun fram nettopp fan fiction som en arena for et skeivt fellesskap.

Erik Eikehaug fikk strålende kritikker for sin debutroman James Franco spytter når han snakker, som kom i 2017. Året etter var han en av bidragsyterne i antologien «Ibsen: Etter mørkets frambrudd», der et utvalg forfattere lekte seg med Ibsen og fant nye, skeive innganger til hans forfatterskap.

Hør Kristin Fridtun og Erik Eikehaug i samtale med Siri Lindstad om det å skeive til streit litteratur, utvide det allerede skeive, eller bare rett og slett lete det fram.